Поради технички проблем на серверот кој ја овозможува работата на системот ASYCUDA на царинската испостава 1013 (Скопје 3), ќе има прекин во рабоата на оваа испостава во траење од приближно два часа.

По нормализирање на работата ќе бидете навремено известени.

Со почит