Со цел избегнување на  евентуалните проблеми при  движењето на полните товарни возила на влез во Република Бугарија на ГП Делчево, Ве информираме дека заради надградба во прекин е постоечкиот транзитен систем на царинската служба во Република Бугарија.