Обединето Кралство на Велика Британија и Северна Ирска
Спогодба

Спогодба за партнерство, трговија и соработка помеѓу Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска и Република Северна Македонија  

ПротоколАнекс II 
Службен весникСлужбен весник на РСМ, бр. 301/20

 

ПЕМ конвенција
СпогодбаРегионална конвенција за пан-евро-медитерански преференцијални правила на потекло
ПротоколДодаток 1
Службен весникСлужбен весник на РМ, бр. 66/12

  

Турција
СпогодбаДоговор за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Турција
ПротоколПротокол 2
Службен весникСлужбен весник на РМ, бр. 83/99, 68/07, 25/09, 84/18 и 129/18

  

Украина
СпогодбаДоговор за слободна трговија меѓу Република Македонија и Украина
ПротоколПротокол Ц
Службен весникСлужбен весник на РМ, бр. 53/01

   

Европска унија
СпогодбаСпогодба за стабилизација и асоцијација помеѓу Република Македонија и Европскaтa Заедницa
ПротоколПротокол 4
Службен весникСлужбен весник на РМ, бр. 28/01, 27/04, 31/04, 46/05, 68/06, 122/07, 119/08, 185/13, 25/16,71/16 и 245/21 

  

ЕФТА
СпогодбаДоговор за слободна трговија меѓу Република Македонија и ЕФТА државите
ПротоколПротокол Б
Службен весникСлужбен весник на РМ, бр. 89/01, 62/03, 163/09, и 279/21 

  

ЦЕФТА
СпогодбаДоговор за изменување и пристапување на Централно европскиот договор за слободна трговија
ПротоколАнекс 4
Службен весникСлужбен весник бр. 69/07, 117/11, 131/14, 130/15 и 124/19