РБ

Док.

Бр. Оглас 

Објавен

Отварање на понуди

Вид на постапка

Док.

Предмет на набавка

Док.

Одлуки

38

 

13/2016

15.10.2016

01.12.2016 во 12:00 

 

Сервисирање на мобилни скенери

37

 

25/2016

29.09.2016

12.10.2016 во 11:00 

БПП со оглас

 

Набавка на храна и здравствена нега на службени кучиња

36

 

24/2016

16.09.2016

03.10.2016 во 11:00 

БПП со оглас

 

Одржување на опрема во лабораторија и калибрација на мерни инструменти

35

 

12/2016

02.09.2016

12.10.2016 во 12:00 

 

Контролни марки за обележување на тутунски добра, меѓупроизводи и етил алкохол

34

  

 

11/2016

Измена

30.08.2016

13.09.2016

23.09.2016 во 12:00 

29.09.2016 во 12:00

 

 

ИТ опрема  

Измена

33

 

23/2016

18.08.2016

30.08.2016 во 11:00 

БПП

 

Надворешна контрола на информациски системи кои содржат лични податоци

32

 

22/2016

17.08.2016

12.09.2016 во 11:00 

БПП

 

Услуги за сертификација по ИСО 27000

 

Одлука за поништување

31

  

 

21/2016;

Измена

09.08.2016

11.08.2016

17.08.2016 во 11:00 

23.08.2016 во 11:00

БПП

 

Набавка на знамиња

 

Одлука за поништување

30

 

10/2016

10.08.2016

31.08.2016 во 12:00 

ОП

 

Надворешна подршка на хардвер за ИКТ системи

 

Одлука за избор

29

 

09/2016

10.08.2016

20.09.2016 во 11:00 

ОП

 

Набавка на летна и делови од зимска службена облека за царинските службеници распоредени на работни задачи во царинарниците и одделението за истраги

28

 

20/2016

28.07.2016

18.08.2016 во 11:00 

БПП со оглас

 

Изведба на топловодно парно грење во управна зграда на ГП Блато

 

Одлука за избор

27

 

18/2016

27.07.2016

19.08.2016 во 11:00 

БПП

 

Набавка на материјали за АОП

 

Одлука за избор

26

 

19/2016

26.07.2016

08.08.2016 во 11:00 

БПП

 

Лабораториски испитувања во надворешни лаборатории

 

Одлука за избор

25

 

08/2016

25.07.2016

06.09.2016 во 12:00 

ОП

 

Набавка на моторни возила

 

Одлука за избор

24

  

 

17/2016;

Измена

20.07.2016

21.07.2016

25.07.2016 во 11:00 

24.08.2016 во 11:00

БПП со оглас

  

 

Одржување на лифт; 

Измена

 

Одлука за избор

23

 

07/2016

14.06.2016

05.09.2016 во 12:00 

ОП

 

Набавка на мобилна лабораторија

22

 

 

05/2016;

Измена

30.05.2016

04.07.2016

11.07.2016 во 12:00 

18.07.2016 во 12:00 

ОП 

 

  

Набавка на гориво за возила и агрегати со безготовинско плаќање; 

Измена

 

Одлука за избор

21

 

 

16/2016;

Измена

21.06.2016

01.07.2016

04.07.2016 во 11:00 

12.07.2016 во 11:00 

БПП 

 

 

Набавка на услуга за Ре-Сертификација по ISO 9001:2008; 

Измена

 

Одлука за избор

20

 

 

15/2016, 

Прилог

10.06.2016

10.06.2016

01.07.2016 во 11:00 

07.07.2016 во 11:00 

БПП

 

Обука за обезбедувачи

 

Одлука за поништување

19

 

06/2016

07.06.2016

01.07.2016 во 11:00 

ОП

 

Осигурување на недвижности и права, опрема, моторни возила, пловни објекти и службени кучиња

 

Одлука за избор

18

 

14/2016

02.06.2016

14.06.2016 во 11:00 

БПП 

 

Одржување на опрема во лабораторија и калибрација на мерни инструменти

 

одлука за избор и поништувањее

17

 

04/2016

26.05.2016

16.06.2016 во 12:00 

ОП

 

Надворешна подршка на хардвер за ИКТ системи

 

Одлука за поништување

16

 

03/2016

18.05.2016

08.06.2016 во 12:00 

ОП

 

Реконструкција на асфалтни површини на гранични премини

 

Одлука за избор

15

 

 

13/2016; 

13/2016 нов

13.05.2016

10.05.2016 

31.05.2016 во 11:00 

25.05.2016 во 11:00 

БПП 

 

 

Услуга за регистрација на возила,


Услуга за регистрација на возила-изменета

 

Одлука за избор

14

 

10/2016

04.05.2016

12.05.2016 во 11:00 

БПП 

 

Услуга за обука од овластени обучувачи за CAF

 

Одлука за избор

13

 

11/2016 

12.04.2016

19.04.2016 во 11:00 

БПП 

 

Набавка на знамиња

 

Одлука за поништување

12

 

08/2016 

29.03.2016

05.04.2016 во 11:00 

БПП 

 

Услуга за копирање и печатење на проекти

 

Одлука за избор

11

 

10/2016 

05.04.2016

15.04.2016 во 11:00 

БПП 

 

Опрема за специјални намени, заштитни елеци, панцири и футроли за пиштоли

 

Одлука за избор

10

 

09/2016 

04.04.2016

11.04.2016 во 13:00 

БПП 

 

Набавка на дигитални сертификати

 

Одлука за избор

9

 

07/2016 

28.03.2016

08.04.2016 во 11:00 

БПП 

 

Набавка на услуга на геодетски елаборати 

 

Одлука за избор

8

 

06/2016 

24.03.2016

04.04.2016 во 11:00 

БПП 

 

Услуга за изработка на интернет страна на ЦУ на РМ

 

Одлука за избор

7

 

02/2016

10.03.2016

30.03.2016 во 12:00 

ОП

 

Предмет на набавка: 

 

Одлука за избор

6

 

 

05/2016;

05/2016 (измена) 

08.03.2016

11.03.2016

(датум на објава на промената) 

16.03.2016 во 11:00 

23.03.2016 во 11:00

(нов датум на отварање)  

БПП

 

Одржување на фискални апарати

 

Одлука за избор

5

 

04/2016 

26.02.2016

03.03.2016 во 11:00 часот  

БПП

 

Одржување на систем за наплата

 

Одлука за избор

4

 

01/2016 

19.02.2016

10.03.2016 во 11:00 часот  

ОП

 

Избор на агенција за привремени вработувања

 

Одлука за избор

3

 

03/2016 

19.02.2016

01.03.2016 во 11:00 часот  

БПП со оглас 

 

Кетеринг за царински празник

 

Одлука за избор

2

 

02/2016

17.02.2016

26.02.2016 во 11:00 часот

БПП со оглас

 

Услуги за фотографирање

 

Одлука за избор

1

 

01/2016

17.02.2016

29.02.2016 во 11:00 часот

БПП со оглас

 

Набавка на годишник, брошури, постери, визит карти и друг промотивен материјал

 

Одлука за избор