Gjatë dy javëve të fundit, doganjerët zbuluan emigrantë dhe parandaluan disa përpjekje për kontrabandim  mallra të ndryshme, ku u konfiskuan devize, autopjesë, veshje, thika të kuzhinës dhe falsifikime.

"Me masa konkrete do të adresohet ekonomia gri në e-tregtinë.

Me skenimin e dërgesave në trafikun postar ndjeshëm do të rritet kontrolli.

Gjithashtu, do të hapet e-platformë ku qytetarët do të mund ti paraqesin të gjithë ata që kryejnë e-tregti të paregjistruar.

Takim i shkëlqyeshëm inicial me Ministren e Financave Nina Angelovska dhe Shoqatën për e-tregti dhe përfaqësues të organeve shtetërore, odave ekonomike dhe sektorit të biznesit.

14102019 etrgovija

 

  

 

Gjatë kontrolit të thelluar në drejtim të rrugës  Veles - Shkup, inspektorët doganorë zbuluan 45 (dyzet e pesë) emigrantë pa dokumente identifikimi.

Drejtoria Doganore nga 22-24.10. do të jetë mikpritës i konferencës  më të rëndësishme të Organizatës Botërore të Doganave - PICARD (Partneritet në hulumtimet dhe zhvillimet Doganore), e cila do të mbahet në Shkup. Konferenca organizohet  në bashkëpunim me Organizatën Botërore të Doganave dhe Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin "Shën Kirili dhe Metodi" - Shkup.

Më 4 tetor 2019, në Beograd u mbajt një takim bilateral midis përfaqësuesve të Drejtorisë Doganore të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Drejtorisë Doganore të Republikës së Serbisë.