Për të forcuar bashkëpunimin me komunitetin e biznesit, i cili është një faktor kryesor për ndërtimin e besimit, promovimin e qeverisjes së mirë dhe përshpejtimin dhe thjeshtimin e procedurave doganore, u mbajt sot një takim online i Organit këshillëdhënës të Drejtorisë së doganave të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Në takim, përfaqësuesit e odave ekonomike u informuan për zhvillimin e mëtutjeshëm të sistemit doganor digjital dhe sistemit elektronik. Theks i veçantë i është kushtuar përmirësimit dhe përditësimit të SPDDDA, që kërkon mbështetjen e komunitetit të biznesit. Për këtë qëllim, është formuar një grup pune me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të operatorëve ekonomikë që janë të përfshirë direkt në operacionet doganore.

Në lidhje me këtë, është e nevojshme të zhvillohet një EXIM i ri dhe për të cilin po përgatitet një plan për një sistem të ri me një ndalesë.

Ne gjithashtu kemi informuar odat ekonomike për projektin e ardhshëm pilot për prezantimin e matjes satelitore të kohës së kalimit në vendkalimet kufitare nga 01.08.2020 përmes aplikacionit celular GALILEO, për të cilin do të pasojnë informacion shtesë.

Drejtori i Drejtorisë së doganave gjithashtu informoi për projektin aktual TWINING për reformimin e legjislacionit doganor, Projektin për informacion pre-arrival në e-tregtinë për dërgesat e vogla me Doganën Koreane, presidencën maqedonase me Nënkomitetin e CEFTA-s për doganat dhe origjinën dhe digjitalizimi i punës së Drejtorisë doganore. 

 

1
1
2
2
3
3
Previous Next Play Pause
1 2 3