Dëshirojmë t'ju informojmë se nga e hëna, 29.06.2020, do të lëshohet një version i ri i përditësuar i Sistemit One-Stop Shop për importet, eksportet dhe transitin e mallrave - EXIM. Me versionin e ri të EXIM, pozicionet do të futen në të gjitha lejet, dmth numrat rendor për të gjitha artikujt e lejeve, dhe përdorimi i sasive të aprovuara do të mundësohet të bëhet për çdo pozicion (për secilin artikull individualisht), dhe jo si më parë në terma të përmbledhur të tarifave. Në këtë mënyrë, do të sigurohet dukshmëri më e madhe e mallrave të aprovuara dhe gjurmueshmëria e sasive të përdorura.

Për më tepër, sistemi do të bëjë një rezervim të sasive gjatë paraqitjes së një deklarate doganore në SPDDDA, e cila do të jetë një lehtësim i rëndësishëm për operatorët ekonomikë gjatë zbatimit të procedurave doganore.

Për të vendosur ndryshimet e specifikuara të produksionit, funksionimi i sistemit EXIM është planifikuar të ndërpritet gjatë fundjavës duke filluar nga e premtja, 26.06.2020, ora 20:00. Për kohëzgjatjen e përfundimit, aplikimi i dokumenteve të letrës do të lejohet, por ne kërkojmë që aplikimet për lëshimin e dokumenteve të letrës të paraqiten vetëm për mallra urgjente dhe që prishen që do të zhdoganohen në fundjavë për kohëzgjatjen e ndërprerjes. Pas zbatimit të ndryshimeve të produksionit, do të njohftoheni për përfundimin e procedurës alternative të letrës.

Ne gjithashtu dëshirojmë t'ju informojmë se si rezultat i këtij përditësimi është bërë një ndryshim në Sistemin për përpunimin e deklaratave doganore dhe dokuenteve të akcizave – SPDDDA, i cili ndryshim do të zbatohet të hënën, 29.06.2020, në orën 10 të mëngjesit, për të cilin sistemi do të ndërpritet për një orë.

Faleminderit për mirëkuptimin.