Në kuadër të Konferencës së CEFTA - Looking back and moving forward e organizuar nga GIZ, CEFTA dhe Komisioni Evropian, mbajtur në Tivat, Mali i Zi, Drejtori i Drejtorisë së doganave si panelist dhe kryetar i Nënkomitetit të Doganave të CEFTA prezantoi për lehtësimin e tregtisë dhe digjitalizimit.

Zbatimi i njohjes ndërkombëtare të OAE, profileve të përbashkëta të analizës së rrezikut dhe SEED + duhet të fillojnë këtë vit. 

87482252_567447687183648_5632199582583619584_n
giz (159)
giz (161)
giz (169)
giz (181)
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5