Drejtoria Doganore ju njofton se nga e Premtja, 23.08.2019, Sistemi i ri i përpunimit të deklaratave Doganore dhe dokumenteve të Akcizave (CDEPS) do të vihet në funksionim edhe në njësit doganore Gjevgjeli, Bogorodicë dhe Tabanovce.

Të gjitha deklaratat doganore që nga kjo datë, në njësit e përmendura doganore duhet të dorëzohen në CDEPS.

Përmendim se operatorët ekonomikë që do të dorëzojnë deklarata doganore edhe në këto njësi gjithashtu duhet të plotësojnë kërkesat themelore në mënyrë që të mund të dorëzojnë deklaratë doganore elektronike, d.m.th. duhet të:

 

  •  Të posedojnë nënshkrim elektronik (certifikatë);
  •  Të kenë qasje të miratuar në CDEPS;
  •  Të posedojnë miratim për përfaqësim

Vërejtje: të gjitha miratimet në lidhje me procedurat doganore duhet më pare të jenë të regjistruara në CDEPS.

Me përfshirjen e tre njësive më të mëdha doganore, nga 23.08.2019 CDEPS do të aplikohet në të gjitha njësitë doganore, duke përfunduar kështu fazën e parë dhe më të rëndësishme të dixhitalizimit të procedurave doganore.