Табела: Просечно време на процесирање на транзитни документи на граничен премин од моментот на мерење на вага на превозното средство до пуштање во слободно движење
Просечно време на процесирање на транзитни документи на граничен премин од моментот на мерење на вага на превозното средство до пуштање во слободно движење
За период
01.07.2016 - 30.09.2016
Шифра ЦИОписбројчасовиминути
1071ЦИ БЛАЦЕ2705047
2031ЦИ ТАБАНОВЦЕ АВТОПАТ2266116
2051ЦИ ДЕВЕ БАИР патнички промет367818
3031ЦИ ДЕЛЧЕВО патнички промет1681015
4010ЦИ БОГОРОДИЦА10181050
4031ЦИ ДОЈРАН417906
4061ЦИ НОВО СЕЛО56112
5021ЦИ МЕЏИТЛИЈА518020
5071ЦИ ЌАФАСАН1893116
5081ЦИ СТЕЊЕ23023
Вкупно 48,080054

---------------------------------

Табела: Просечно време на процесирање на транзитни документи на граничен премин од моментот на мерење на вага на превозното средство до пуштање во слободно движење
Просечно време на процесирање на транзитни документи на граничен премин од моментот на мерење на вага на превозното средство до пуштање во слободно движење
За период
01.07.2016 - 30.09.2016
Шифра ЦИОписбројчасовиминути
1071ЦИ БЛАЦЕ2705047
2031ЦИ ТАБАНОВЦЕ АВТОПАТ2266116
2051ЦИ ДЕВЕ БАИР патнички промет367818
3031ЦИ ДЕЛЧЕВО патнички промет1681015
4010ЦИ БОГОРОДИЦА10181050
4031ЦИ ДОЈРАН417906
4061ЦИ НОВО СЕЛО56112
5021ЦИ МЕЏИТЛИЈА518020
5071ЦИ ЌАФАСАН1893116
5081ЦИ СТЕЊЕ23023
Вкупно 48,080054

---------------------------------

Табела: Просечно време на процесирање на транзитни документи на граничен премин од моментот на мерење на вага на превозното средство до пуштање во слободно движење
Просечно време на процесирање на транзитни документи на граничен премин од моментот на мерење на вага на превозното средство до пуштање во слободно движење
За период
01.07.2016 - 30.09.2016
Шифра ЦИОписбројчасовиминути
1071ЦИ БЛАЦЕ2705047
2031ЦИ ТАБАНОВЦЕ АВТОПАТ2266116
2051ЦИ ДЕВЕ БАИР патнички промет367818
3031ЦИ ДЕЛЧЕВО патнички промет1681015
4010ЦИ БОГОРОДИЦА10181050
4031ЦИ ДОЈРАН417906
4061ЦИ НОВО СЕЛО56112
5021ЦИ МЕЏИТЛИЈА518020
5071ЦИ ЌАФАСАН1893116
5081ЦИ СТЕЊЕ23023
Вкупно 48,080054

---------------------------------

Табела: Просечно време на процесирање на транзитни документи на граничен премин од моментот на мерење на вага на превозното средство до пуштање во слободно движење
Просечно време на процесирање на транзитни документи на граничен премин од моментот на мерење на вага на превозното средство до пуштање во слободно движење
За период
01.07.2016 - 30.09.2016
Шифра ЦИОписбројчасовиминути
1071ЦИ БЛАЦЕ2705047
2031ЦИ ТАБАНОВЦЕ АВТОПАТ2266116
2051ЦИ ДЕВЕ БАИР патнички промет367818
3031ЦИ ДЕЛЧЕВО патнички промет1681015
4010ЦИ БОГОРОДИЦА10181050
4031ЦИ ДОЈРАН417906
4061ЦИ НОВО СЕЛО56112
5021ЦИ МЕЏИТЛИЈА518020
5071ЦИ ЌАФАСАН1893116
5081ЦИ СТЕЊЕ23023
Вкупно 48,080054