Просечно време на процесирање на транзитни документи на граничен премин од моментот на мерење на вага на превозното средство до пуштање во слободно движење:

 

За период од 01.01.2017 до 31.03.2017

За период од 01.01.2017 до 31.03.2017
Шифра ЦИОписбројчасовиминути
1071ЦИ БЛАЦЕ1,336038
2031ЦИ ТАБАНОВЦЕ АВТОПАТ21,42415
2051ЦИ ДЕВЕ БАИР патнички промет3,56512
3031ЦИ ДЕЛЧЕВО патнички промет980011
4010ЦИ БОГОРОДИЦА8,252043
4031ЦИ ДОЈРАН3,04609
4061ЦИ НОВО СЕЛО1,055056
5021ЦИ МЕЏИТЛИЈА1,848017
5071ЦИ ЌАФАСАН1,648059
5081ЦИ СТЕЊЕ13025
Вкупно 43,167052
 

За период од 01.10.2016 до 31.12.2016

За период од 01.10.2016 до 31.12.2016
Шифра ЦИОписбројчасовиминути
1071ЦИ БЛАЦЕ1,252043
2031ЦИ ТАБАНОВЦЕ АВТОПАТ24,42317
2051ЦИ ДЕВЕ БАИР патнички промет4,06112
3031ЦИ ДЕЛЧЕВО патнички промет1,289014
4010ЦИ БОГОРОДИЦА10,149044
4031ЦИ ДОЈРАН2,75706
4061ЦИ НОВО СЕЛО1,014053
5021ЦИ МЕЏИТЛИЈА683020
5071ЦИ ЌАФАСАН2,52712
5081ЦИ СТЕЊЕ12023
 Вкупно48,167055