Просечно време на процесирање на транзитни документи на граничен премин од моментот на мерење на вага на превозното средство до пуштање во слободно движење:

За период од 01.07.2017 до 30.09.2017

За период од 01.07.2017 до 30.09.2017
Шифра ЦИОписбројчасовиминути
1071ЦИ БЛАЦЕ4,6670105
2031ЦИ ТАБАНОВЦЕ АВТОПАТ22,4000109
2051ЦИ ДЕВЕ БАИР патнички промет4,4070116
3031ЦИ ДЕЛЧЕВО патнички промет1,5090015
4010ЦИ БОГОРОДИЦА12,9070038
4031ЦИ ДОЈРАН3,3640007
4061ЦИ НОВО СЕЛО6370058
5021ЦИ МЕЏИТЛИЈА6230022
5071ЦИ ЌАФАСАН3,2960054
5081ЦИ СТЕЊЕ130014
Вкупно 53,8230055

 

За период од 01.04.2017 до 31.06.2017

За период од 01.04.2017 до 31.06.2017
Шифра ЦИОписбројчасовиминути
1071ЦИ БЛАЦЕ 2,075 00 46
2031ЦИ ТАБАНОВЦЕ АВТОПАТ 22,967 01 04
2051ЦИ ДЕВЕ БАИР патнички промет 4,439 01 14
3031ЦИ ДЕЛЧЕВО патнички промет 1,252 00 17
4010ЦИ БОГОРОДИЦА 10,758 00 47
4031ЦИ ДОЈРАН 2,467 00 06
4061ЦИ НОВО СЕЛО 817 00 53
5021ЦИ МЕЏИТЛИЈА 1,103 00 19
5071ЦИ ЌАФАСАН 2,510 01 04
5081ЦИ СТЕЊЕ 10 00 10
Вкупно 48,398 0055 

 

За период од 01.01.2017 до 31.03.2017

За период од 01.01.2017 до 31.03.2017
Шифра ЦИОписбројчасовиминути
1071ЦИ БЛАЦЕ1,3360038
2031ЦИ ТАБАНОВЦЕ АВТОПАТ21,4240105
2051ЦИ ДЕВЕ БАИР патнички промет3,5650102
3031ЦИ ДЕЛЧЕВО патнички промет9800011
4010ЦИ БОГОРОДИЦА8,2520043
4031ЦИ ДОЈРАН3,0460009
4061ЦИ НОВО СЕЛО1,0550056
5021ЦИ МЕЏИТЛИЈА1,8480017
5071ЦИ ЌАФАСАН1,6480059
5081ЦИ СТЕЊЕ130025
Вкупно 43,1670052
 

За период од 01.10.2016 до 31.12.2016

За период од 01.10.2016 до 31.12.2016
Шифра ЦИОписбројчасовиминути
1071ЦИ БЛАЦЕ1,2520043
2031ЦИ ТАБАНОВЦЕ АВТОПАТ24,4230107
2051ЦИ ДЕВЕ БАИР патнички промет4,0610102
3031ЦИ ДЕЛЧЕВО патнички промет1,2890014
4010ЦИ БОГОРОДИЦА10,1490044
4031ЦИ ДОЈРАН2,7570006
4061ЦИ НОВО СЕЛО1,0140053
5021ЦИ МЕЏИТЛИЈА6830020
5071ЦИ ЌАФАСАН2,5270102
5081ЦИ СТЕЊЕ120023
 Вкупно 48,1670055