Оглас Бр Постапка Датум објава Отварање Предмет на набавка Одлука
07/2018
измена - 1
БПП 22.05.201804.06.2018 во 11:00 Сервисирање на чамци
08/2018 БПП 18.05.201829.05.2018 во 11:00 Хотелско сместување за царински службенмици
07/2018 БПП со оглас 17.05.201828.05.2018 во 11:00 Сервисирање на чамци Направена е измена
08/2018 Отворена постапка 15.05.201813.06.2018 во 11:00 Услуга за одржување на опрема-принтери, скенери и телефонски централи
06/2018 БПП со оглас 10.05.201821.05.2018 во 11:00 Набавка на печати и мастило
07/2018 Отворена постапка 09.05.201804.06.2018 во 11:00 Набавка на мебел за потребите на Царинска управа
05/2018 БПП со оглас 09.05.201823.05.2018 во 12:00 Услуга за технички преглед за регистрација на возила на Царинска управа
06/2018 Отворена постапка 27.03.201816.05.2018. во 11:00 Одржување на машинска хала и клима уреди
04/2018 БПП со оглас 22.03.201812.04.2018 во 12:00 Набавка на знамиња Одлука за избор
05/2018
измена - 1
Отворена постапка 20.03.201814.05.2018 во 12:00 Внатрешно одржување на хигиена во објекти на Царинската управа
05/2018 Отворена постапка 20.03.201808.05.2018 во 12:00 Внатрешно одржување на хигиена во објекти на Царинската управа Направена е измена
03/2018 БПП со оглас 13.03.201821.03.2018 во 12:00 Кетеринг Услуги Одлука за избор
02/2018 БПП со оглас 01.03.201811.04.2018 во 11:00 Набавка на клима уреди
04/2018 Отворена постапка 01.03.201821.03.2018 во 11:00 Набавка на услуги за превод од трети лица Одлука за избор
03/2018 Отворена постапка 01.03.201817.04.2018 во 11:00 Набавка на услуга за привремени вработувања
02/2018 Отворена постапка 23.02.201820.03.2018 во 11:00 Лабораториски испитувања во надворешни лаборатории Одлука за избор и поништување
01/2018 БПП со оглас 19.02.201827.02.2018 во 11:00 Кетеринг услуги Одлука за поништување
01/2018 Отворена постапка 09.02.201814.03.2018 во 11:00 Надворешнo одржување на хигиена на гранични премини и терминали Одлука за избор