Ги известуваме царинските застапници и економските оператори дека Системот за обработка на царински декларации и акцизни документи - СОЦДАД дека утре, сабота 20.07.2019 година во периодот од 12:00 до 16:00 часот ќе биде целосно недостапен.

Во рамки на летната програма за посета на домашните компании и во насока на поддршка на нивните активности од страна на Царинската управа, денес e остварена средба со раководството на текстилната фабрика Хавеп од Скопје. Силниот економски раст претставува што поголемо вклучување на малите и средните претпријатија во глобалните синџири на снабдување, а Царината треба да биде главен двигател на овие промени. Разговараме за можностите за добивање на одобрение за Овластен економски оператор, поголемо користење на поедноставените царински постапки и на другите царински олеснување. Како македонско-холандска фирма Хавеп е лидер во иновативните решенија за зголемување на продуктивноста. Сите овие царински погодности треба да придонесат кон намалување на трошоците, подобрување на времето на минување на граница и зголемување на конкуретноста на македонските компании.

Царинската управа ја известува јавноста дека во „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 143 од 12.07.2019 година е објавен Законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите, со кој се одложува неговата примена до 01 Ноември 2019 година.

Ги известуваме царинските застапници и економските оператори дека Системот за обработка на царински декларации и акцизни документи - СОЦДАД работи непречено при поднесување на царинските декларации преку софтверските апликации на застапниците кои применуваат ДИРЕКТНА КОМУНИКАЦИЈА (SYSTEM TO SYSTEM) со СОЦДАД.

Во текот на минатите две недели, царинските службеници открија повеќе обиди за криумчарење на разна стока, при што привремено се задржани алати, делови за врати, делови за машини за кафе, козметички средства, девизи, школски прибор, медицински апарат, цигари, тутун, фалсификати и друго.

Царинската управа организира и спроведува претходна обука за лиценциран застапник. Заинтересираните кандидати потребно е да поднесат „Пријава за посетување на претходна обука и полагање на стручен испит“ и соодветно платен надоместок најдоцна до 30.08.2019 година.

Ве известуваме дека Системот за обработка на царински декларации и акцизни документи (СОЦДАД) е повторно достапен и ставен во функција.

Ве известуваме дека денес, 12.07.2019 во периодот од 17 до 19:00 часот новиот Систем за обработка на царински декларации и акцизни документи (СОЦДАД) ќе биде времено недостапен од технички причини, односно ќе се врши надградба на системот.

 

Царинската управа ве известува дека почнувајќи од понeделник, 15 јули 2019 година, новиот Систем за обработка на царински декларации и акцизни документи (СОЦДАД) за увозни постапки се става во функција и во царинската изпостава Скопје 3 - 1013. Сите увозни декларации почнувајќи од полноќ (00:00:01) на овој датум во оваа царинска испостава задолжително треба да се поднесуваат во СОЦДАД.

 

Царинската управа на Република Северна Македонија во рамките на своите редовни активности на граничните премини Табановце со соседна Србија и Богородица со соседна Грција спречи обиди за нелегален внес на цигари и тутун во лист наменети за нелегална продажба на македонскиот пазар. На граничниот премин Табановце на влез од Република Србија се запленети 16,5 тони цигари, а на граничниот премин Богородица, на влез од Грција - 13 тони тутун во лист.