Денес (23.08.2017 година) во просториите на Царинска управа, директорот на  Царинската управа г-динот Ѓоко Танасоски одржа работна средба со раководителот на одделот за соработка во Делегацијата на Европската Унија во Скопје г-динот Никола Бертолини. 

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за користење и располагање со ствари во државна сопственост и со ствари во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Одлуката за давање на согласност за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, на отпад на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.142/16)

Царински инспектори од Одделението за оперативни работи на граничниот премин Блаце при контрола на патничко моторно возило во специјално направен бункер пронајдоа околу 22 килограми марихуана.  

Во текот на минатите две седмици, царинските службеници открија повеќе обиди за криумчарење, при што привремено се задржани златен накит, девизи, акцизна стока, мобилни телефони, спортски обувки и друго.

Постапувајќи по констатирани неправилности, Царинската управа на Република Македонија во месец јули 2017 година до надлежните јавни обвинителства поднесе 3 кривични пријави против 3 физички лица и 1 правно лице.

Во текот на минатата недела, царинските службеници открија повеќе обиди за криумчарење, при што привремено се задржани дрога, златен и сребрен накит, гасен пиштол, цигари, фалсификати и друго. 

Во насока на објективно, вистинито и целосно информирање на граѓаните, во продолжение објавуваме реакција и одговори на новинарски прашања од ТВ Телма, во врска со прилозите објавени на оваа телевизја „Шкарт нафта од Албанија блокирана на Косово, ја има ли и во Македонија?“, објавен на 20.07.2017 година и „Пет македонски фирми увезуваат „сомнителна“ нафта од Албанија?“, објавен на 21.07.2017 година:

Во текот на минатата недела, царинските службеници открија повеќе обиди за криумчарење, при што привремено се задржани златен накит, девизи, цигари, скутер, делови за машина и фалсификати.

 

Врз основа на Закон за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Сл. весник на РМ” бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Закон за процена („Сл. весник на РМ” бр. 115/10, 158/11, 185/11, 64/12, 188/14, 104/15, 153/15, 192/15, 30/16), Упатство за начинот и постапката за давање во закуп на објекти и локации за рекламен простор на граничните премини за патен сообраќај (број 01-083294/16-0001 од 14.12.2016 година, и Одлуки за давање во закуп објекти на граничните премини за патен сообраќај бр. 44-954/1 и бр. 44-1389/1 од 28.03.2017 година („Сл. весник на РМ” број 41/17), донесени од Владата на Република Македонија,

Царинската управа на Република Македонија во првата половина од 2017 година продолжи со успешната реализација на наплата на давачки при увоз (царина, данок на додадена вредност, акцизи и надоместоци) и наплата на акциза не само при увоз, туку и во внатрешен промет.