Царинската управа ги известува приватните здравствени установи, аптеките и производителите на лекови, помошни лековити средства и средства за дезинфекција кои се иматели на одобрение за повластен корисник дека  на 14 мај 2020 година е донесена и објавена во Службен весник број 125/2020 Уредба со законска сила за изменување  на Уредбата со законска сила за примена на Законот за акцизите* за време на вонредна состојба  со која рокот за поднесување на гаранција за обезбедување на плаќање на акцизниот долг кој може да настане за акцизните добра кои се наоѓаат во постапка на акцизно одложување е заклучно со 31 декември 2020. 

Скопје, 21.05.2020