Почитувани,

ве известуваме дека планираната хардверска миграција на царинската апликација НКТС е успешно завршена.

Од сега, на нова хардверска опрема, перформансите на НКТС ќе бидат уште подобри, што е во заеднички интерес на сите страни кои учествуваат во царинската транзитна постапка, со што се овозможува поефикасен проток на стоки.

Ви благодариме на разбирањето.