Царинската управа е една од клучните институции за регулирање на прекуграничната е-трговија. Со конкретни мерки ќе се адресира сивата економија во е-трговијата. Со скенирање на пратките во поштенскиот сообраќај значително ќе се зголеми контролата. Исто така, ќе се отвори е-платформа на која граѓаните ќе можат да ги пријавуваат сите оние кои вршат нерегистрирана е-трговија. Одлична иницијална средба со министерката за финансии Нина Ангеловска и Асоцијацијата за е-трговија и претставници на државни органи, комори и деловен сектор.

  

14102019 etrgovija