Царинската управа утре, 25.09.2019 година во периодот од 7:00 до 9:30 наутро, ќе изврши поставување на нова верзија на СОЦДАД. Во овој период ќе има прекин на системот.

Им укажуваме на корисниците на системот дека, заради воведување на декларација за вредност при извоз, ќе мора да ги модифицираат нацртите и обрасците за извоз што ги користат при подготовка на царинските декларации.