Ги известуваме царинските застапници и економските оператори дека Системот за обработка на царински декларации и акцизни документи - СОЦДАД дека утре, сабота 20.07.2019 година во периодот од 12:00 до 16:00 часот ќе биде целосно недостапен.

Во овој период ќе се пренесуваат податоци и ќе се стави во функција целосно нов хардвер за СОЦДАД.

Заради ова,  сите застапници и економски оператори во овој период можат да применуваат алтернативна постапка на хартија и во Асикуда.