Ве известуваме дека новиот Систем за обработка на царински декларации и акцизни документи (СОЦДАД) повторно е ставен во функција.