Царинската управа на Република Македонија и Регионалниот тренинг центар – Светска царинска организација (РТЦ-СЦО) со огромно задоволство Ве поканува на предавањето на г-динот Мајкл Лукс, поранешен директор на единицата за царински постапки на Европската комисија на тема „Царината во глобализираниот свет”.

Неформален регионален состанок на директори на Царински управи од Западен Балкан

30 ноември 2017

Скопје, Република Македонија

ACM: You were recently appointed Director of the Macedonian Customs Administration. Please tell us about your professional background and your first impressions as you assume this role.

I came to the position of Customs Administration Director General with extensive work experience that I gained over many years working in a variety of fields of economy. Most of my work experience so far was in the private sector, that is, working for private companies in the area of production and trade, where I had the opportunity to directly take part in and get familiarized with customs procedures. I think this experience was very important for me and will help to jointly overcome the daily challenges that stakeholders in customs procedures face.

Царинските приходи бележат натфрлање од почетокот на годинава. На што се должи зголемувањето на приходите?

Царинската управа на Република Македонија во минатите 10 месеци од 2017 година продолжи со успешната реализација на наплата на давачки при увоз  како царина, данок на додадена вредност и акцизи и наплата на акциза не само при увоз, туку и во внатрешен промет.

Царинската управа на Република Македонија реализира низа активности за модернизација и имплементација на меѓународните договори и спогодби за трговија во националното законодавство. Со цел навремено информирање на корисниците на услугите на Царинската управа и доближување на царинската проблематика до економските оператори, Царинската управа организира еднодневна презентација на тема: „Новини во царинското работење”. Оваа презентација е со цел за појаснување на придобивките за економските оператори од измените на царинското законодавство.

Со цел разменување на информации во насока на подобра примена на царинските прописи, како и унапредување на соработка во спроведувањето на царинската постапка, Царинската управа ги поканува сите учесници во царинските постапки и претставниците на деловната заедница на работна средба која ќе ја води директорот на Царинската управа Ѓоко Танасоски. Средбата ќе се одржи на 14 септември 2017 година во 11,00 часот во амфитеатарот на Царинската управа, на ул.„Лазар Личеноски“ бр.13, Скопје.

Директорката на Царинската управа учествуваше на семинар на високо ниво за зајакнување на соработката помеѓу царинските и даночните служби. Семинарот се одржа од 27-ми до 28-ми април 2017 година во Малта. 

Царинската управа на Република Македонија на 24.04.2017 година зеде активно учество во јавната кампања за подигнување на свеста за штетните последици од фалсификуваните производи,што се одржа во просториите на ТЦ РАМСТОР во Скопје во рамките на Твининг проектот „Зајакнување на правата од интелектуална сопственост“ имплементиран од „Данската канцеларија за патенти и трговски марки“.

Директорката на Царинската управа учествуваше на состанок на директорите на царинските служби на земјите членки на Светската царинска организација од регионот на Европа што се одржа од 19-ти до 21-ви април 2017 година во Виена - Австрија.

Царинската управа на Република Македонија одбележува 25 години од своето постоење како самостоен државен орган. По тој повод, денес (12.04.2017 година) во амфитеатарот на Царинската управа се одржа традиционалната свечена церемонија на која присуствуваа високи претставници на државата, Владата, министерствата, дипломатскиот кор, претставници на науката и бизнис заедницата, колегиумот на Царинската управа и други соработници и пријатели на Царинската управа. Од почетоците при осамостојувањето на 14 април 1992 година, низ текот на годините Царинската управа прерасна во современа царинска администрација.