Почитувани кандидати,

Царинската управа јавно ве повикува и ве известува дека на ден 21.11.2018 година со почеток во 15:00 часот, во просторијата број 1 на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот Св. Кирил и Методиј – Скопје кој се наоѓа на бул. „Гоце Делчев“ број 9б, ќе се спроведе полагање на стручен испит - прв дел (теоретски) со кој ќе се проверува теоретското знаење и стручната оспособеност на лиценцирани застапници, заради самостојна примена на царинските прописи во пракса. 

Список на кандидати кои ги исполнуваат условите за полагање на стручниот испит:

Р.брИме и презиме на кандидатотВреме на полагањеЛокација
1.ТОДОР ТОФИЛОСКИ15:00Просторија 1
2.ТАЊА АПОСТОЛОВА15:00Просторија 1
3.ИЛЧО ВАНЕВСКИ15:00Просторија 1
4.СИМОНА НИКОЛОВА15:00Просторија 1
5.АЛЕКСАНДРА ИВАНОВСКА15:00Просторија 1
6.ДАРКО ПЕТКОВСКИ15:00Просторија 1
7.КРИСТИJАН ИЛИЕВСКИ15:00Просторија 1
8.НИКОЛА МИТЕВСКИ15:00Просторија 1
9.АЛЕКСАНДАР ТРАЈКОВ15:00Просторија 1
10.НИКОЛА ТРАЈКОВ15:00Просторија 1
11.ЗЛАТКО КОТЕВСКИ15:00Просторија 1
12.МАРЈАН ТОДОРЧЕВ15:00Просторија 1
13.СОЊА НАСТОВА15:00Просторија 1
14.ДАНЕ СРБАКОСКИ15:00Просторија 1
15.КОСТА ЃОНЧЕСКИ15:00Просторија 1
16.АНГЕЛА ГИНОСКА15:00Просторија 1
17.ЉУБОМИР САКАЛИСКИ15:00Просторија 1
18.ПАВЕЛ КУЗМАНОВСКИ15:00Просторија 1
19.БЛАГОЈ КОЧЕВ15:00Просторија 1
20.САШКО КОЛЕВ15:00Просторија 1
21.БОРЈАН СИМЈАНОСКИ15:00Просторија 1
22.АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВСКИ15:00Просторија 1
23.ДАНИЕЛА КЛОНКОВ15:00Просторија 1
24.ДАВОР ЈОВАНОВИЌ15:00Просторија 1
25.ВАЛОН ИЗАИРИ15:00Просторија 1
26.ДРАГАНА АРСОВСКА15:00Просторија 1
27.ДАВИД СПАСИЌ15:00Просторија 1
28.ЖАРКО СТАМЕНКОВИЌ15:00Просторија 1
29.МАРКО ТОДОРОВИЌ15:00Просторија 1
30.ТРАЈЧЕ ДИМИТРИЕСКИ15:00Просторија 1
31.САЊА ПЕТРОВСКА15:00Просторија 1
32.ЛИЛЈАНА ХРИСТОВСКА15:00Просторија 1
33.ВИКТОР ТАТАБИТОВСКИ15:00Просторија 1
34.ДАЛИБОР ЃОРГИЕВСКИ15:00Просторија 1
35.САВЕТКА АЛЕКСОВА15:00Просторија 1
36.ОЛИВЕР ЈОВАНОСКИ15:00Просторија 1
37.ВИДАН ТАСЕВ15:00Просторија 1
38.РАДИЦА МИЛОШЕСКА15:00Просторија 1
39.ИЛИЈА ОРЕШКОВ15:00Просторија 1
40.АЛЕКСАБНДАР АРСОВ15:00Просторија 1
41.ДИМИТРИЈА ЃОРГЕСКИ15:00Просторија 1
42.ЈУСУФ РИЗВ АНИ15:00Просторија 1
43.МОНИКА-СИЛЕВА СТАНКОВСКА15:00Просторија 1
44.БОЖИДАР СТОИЛКОВИЌ15:00Просторија 1
45.АЛЕКСАНДАР ГАЗЕПОВ15:00Просторија 1
46.МАРКО АПОСТОЛОВСКИ15:00Просторија 1
47.ЕМИЛИЈА АНГЕЛОВСКА15:00Просторија 1
48.КИРЕ ЃОРГИЕВ15:00Просторија 1
49.КРИСТИНА ТАНЕВСКА15:00Просторија 1
50.МУСА АЛИТОВИЌ15:00Просторија 1
51.ИВИЦА НАУМОВСКИ15:00Просторија 1
52.ЕДМОНД БЕЉУЛИ15:00Просторија 1
53.ГОЦЕ СТОЈМАНОВСКИ15:00Просторија 1
54.ДУШКО ВУКОЈИЧИЌ15:00Просторија 1
55.ФЛОРИМ ОСМАНИ15:00Просторија 1
56.АЦО СТОЈАНОВ15:00Просторија 1
57.ОРЦЕ МИТОВСКИ15:00Просторија 1
58.НИКОЛА ТАШКОВ15:00Просторија 1
59.НИКОЛА ГЛИГОРОВСКИ15:00Просторија 1

Сите кандидати кои се наоѓаат на списокот за полагање задолжително да понесат лична карта заради утврдување на идентитетот.