Ги известуваме царинските застапници и економските оператори дека денес (19.08.2019 година), во периодот помеѓу 17:00 и 19:00 часот, Системот за обработка на царински декларации и акцизни документи - СОЦДАД ќе биде времено недостапен, поради техничка надградба на нова хардверска опрема.