1. Како би ја оцениле обуката?
2. Кои од темите ви се допаднаа најмногу?
3. Кои теми би ги отстраниле од обуката?
4. Кои теми од обуката сметате дека треба подетално да бидат презентирани на обуката?
5. Колку често посетувате обука?
Наведете колку обуки за временски период:
6. Кој предавач според вас имаше најефективна презентација?
Откажи
Се бара ова прашање.

Ве молам почекајте..

Години, месеци, недели, денови, часови, минути, секунди
Година, месец, недела, ден, час, минута, секунда
Сиромашните, Просечна, добро, многу добро, одлично
Ве молам изберете најмалку {0} одговор (и).
Ве молам изберете најмногу {0} одговор (и).