Анкети
  • Анкета за новата веб страна

      Почитувани посетители,

      Сакајќи да ја зголемиме ефикасноста и транспарентноста во информирање на граѓаните, како и уште повеќе да го промовираме нашето работење и нашите успеси, изработивме нова веб страна на Царинската управа на Република Македонија.

      Имајќи во предвид дека Вашето мислење ние е важно, Ве замолуваме да ја пополните оваа анкета, како во иднина уште повеќе би го подобриле дизајнот на веб страната и информациите кои се објавуваат на истата.