Почетна | За нас Патници |Бизнис заедница| Контакт|Мапа на са?тот
Пребарување:
 

 
 Закони и прописи / Закон за Царинска тарифа

 

ЗАКОН ЗА ЦАРИНСКА ТАРИФА

 Службен весник

ЗАКОН ЗА ЦАРИНСКА ТАРИФА

Сл. весник на РМ бр.23/2003

Консолидиран текст на Законот за царинска тарифа со Царинската тарифа  (Сл.весник на РМ бр. 23/03, 69/04, 10/08, 35/10,  11/12 и 93/13)

Закон за изменување на Законот за царинската тарифа

Сл. весник на РМ бр.69/2004

Закон за изменување на Законот за царинската тарифа

Сл. весник на РМ бр.10/2008

Исправка на Законот за изменување на Законот за царинската тарифа

Сл. весник на РМ бр.17/2008

Закон за изменување на Законот за царинската тарифа

Сл. весник на РМ бр.160/2008

Законот за изменување и дополнување на Законот за Царинската тарифа
Забелешка:Пречистен текст на Законот за царинска тарифа може да се најде во Водичот за царинење на стоки 2010

Сл. весник на РМ бр.35/2010

Закон за изменување на Законот за царинската тарифа

Сл. весник на РМ бр.11/2012

Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинска тарифа

Сл. весник на РМ бр.93/2013

Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинска тарифа

Сл. весник на РМ бр.44/2015

Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинска тарифа

Сл. весник на РМ бр.81/2015

Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинска тарифа

Сл. весник на РМ бр.192/2015

ПОДЗАКОНСКИ ПРОПИСИ

 Службен весник

Одлука за усогласување и менување на царинската тарифа за 2012 година

Сл. весник на РМ бр.183/2011

Сл. весник на РМ бр.99/2012

Одлука за усогласување и менување на Царинската тарифа за 2013 година

Сл. весник на РМ бр.169/2012

Одлука за усогласување и менување на царинската тарифа за 2014 година

Сл. весник на РМ бр.179/2013

Одлука за усогласување и менување на царинската тарифа за 2015 година
(Корелациони табели (царинска тарифа) 2015/2014 и 2014/2015)

Сл. весник на РМ бр.191/2014

Одлука за усогласување и менување на царинската тарифа за 2016 година
(Корелациони табели (царинска тарифа) 2016/2015 и 2015/2016)

Сл. весник на РМ бр.216/2015
Одлука за усогласување и менување на царинската тарифа за 2017 година
 Сл. весник на РМ бр.209/2016

УРЕДБИ

Службен весник

Уредба за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија Сл. весник на РМ бр.2/2014
Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно регулативите на ЕК  Сл. весник на РМ бр.65/2014
Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно регулативите на ЕK Сл.весник на РМ бр.113/2014
Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно регулативите на ЕK Сл.Весник на РМ бр.157/2014
Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно регулативите на ЕК Сл. Весник на РМ бр.17/2015
Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно регулативите на ЕК Сл. Весник на РМ бр.67/2015
Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно регулативите на ЕК Сл. Весник на РМ бр.126/2015
Уредба за измена и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија Сл. Весник на РМ бр.177/2015
Уредба за измена и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија Сл. Весник на РМ бр.2/2016
Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија Сл. Весник на РМ бр.68/2016
Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија Сл. Весник на РМ бр.133/2016
Исправка на Уредбата за изменување и дополнување на Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија Сл. Весник на РМ бр.134/2016
Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија Сл. Весник на РМ бр.202/2016
Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија Сл. Весник на РМ бр.22/2017
 

 

MK | EN | SQ
 Закони и прописи
ЦАРИНСКИ ЗАКОН
ЗАКОН ЗА ЦАРИНСКА ТАРИФА
ЗАКОН ЗА ЦАРИНСКА УПРАВА
ЗАКОН ЗА АКЦИЗИ
ЗАКОН ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ЗАКОН ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ

 Новини
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2016
повеќе ...
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2015
повеќе ...
ИЗВЕШТАЈ ЦУРМ ТРЕТ КВАРТАЛ 2015
повеќе ...
 Сервиси

Supported by
| ??????
Моментално посетители: 109
Вкупно посетители: 10176744

 
Почетна | За нас | Патници | Бизнис заедница | Контакт |Мапа на са?тот
?2004 Царинска управа на Република Македони?а