Почетна | За нас Патници |Бизнис заедница| Контакт|Мапа на са?тот
Пребарување:
 

 
  Интерактивна мапа на царинарници Отворена линија 

Испратете прашања,
жалби, сугестии

 
Пребарување низ царинска 
тарифа-ТАРИМ
  Состојба на граници и царински испостави   Најчесто поставувани прашања
 Борба против корупција
Идентификување на корупцијата и злоупотребата на службена положба
 
Амбиент 
 • Се случува при контактите со царинските службеници;
  Колку повеќе директни контакти наметнати со регулативата и системот – толку  поголем простор за корупција и злоупотреба на службената должност;
 • Сложена и непрецизна регулатива со непотребни дискрециони права како причина за корупција и злоупотреба на службената должност;
 • Непостоечки или низок степен на транспарентност - повеќе простор за корупција и злоупотреба на службената должност;
 • Плаќање на давачки во готово - повеќе простор за корупција и злоупотреба на службената должност;
 • Македноската економија е сеуште  високо увозно зависна – 80% од бизнисите мораат да работат со Царинската управа.
 Последици 
 • Нелегална трговија со наркотици, оружје, стоки со двојна намена;
 • Производство и дистрибуција на фалсификати и пиратерија;
 • Плаќања со готови пари;
 • Перење пари;
 • Даночна евазија;
 • Економски криминал;
  Финансирање тероризам;
 • Помали финансиски можности за задоволување на јавните потреби;
 • Намалена заштита на животот, здравјето и човековата околина;
 • Повисоки трошоци за легалната трговија;
 • Нелојална конкуреција и неповолен бизнис амбиент.
 
24 ЧАСА ВО ТЕКОТ НА ДЕНОТ 
 

 ПОВИКОТ Е БЕСПЛАТЕН И АНОНИМЕН

 
 
 
 
 
 
 Активности за сузбивање на корупција
 Придружни документи
 
Стратегија за интегритет и борба против корупцијата во Царинската Управа на Република Македонија 2015-2018
(1001 KB), 24.04.2015,

Ратификувана Конвенција на Обединети нации против корупцијата
(517 KB), 15.03.2013,

Протокол за соработка за превенција и репресија на корупцијата и судирот на интереси
(790 KB), 28.05.2010,

Ревидитана Аруша декларација
Службен весник на Р Mакедонија бр.102/07
(65 KB), 24.10.2007,

Кодекс на однесување на царинските службеници
(755 KB), 27.06.2016, ЦУРМ
MK | EN | SQ

ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦИРАН ЗАСТАПНИК -СЛЕДЕЊЕ ВО ЖИВО

 

ПРИЈАВЕТЕ КОРУПЦИЈА ВО ЦАРИНСКАТА УПРАВА

 

АНКЕТА ЗА КОРУПЦИЈА

 Новини
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2016
повеќе ...
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2015
повеќе ...
ИЗВЕШТАЈ ЦУРМ ТРЕТ КВАРТАЛ 2015
повеќе ...
 Сервиси

Supported by
| ??????
Моментално посетители: 76
Вкупно посетители: 10172060

 
Почетна | За нас | Патници | Бизнис заедница | Контакт |Мапа на са?тот
?2004 Царинска управа на Република Македони?а